คณะกรรมการราษฎร (สหภาพโซเวียต)

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

คณะกรรมการราษฎร (อังกฤษ: Council of People's Commissars, รัสเซีย: Совет народных комиссаров, อักษรโรมัน: Soviet narodnykh kommissarov) เป็นสถาบันฝ่ายบริหารระดับสูงสุดของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียและสหภาพโซเวียต ระหว่าง ค.ศ. 1917 ถึง 1946

คณะกรรมการราษฎรก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐรัสเซียในเวลาไม่นานภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 และได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งโซเวียตรัสเซียเมื่อ ค.ศ. 1918 โดยถือเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อสมัชชาชาวโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยกรรมการราษฎรฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ คณะกรรมการราษฎรมีอำนาจตรากฎหมายในช่วงเวลานอกสมัยการประชุมสมัชชา คณะกรรมการราษฎรถูกยุบและเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ค.ศ. 1946[1]