ทะเลสาบวิกตอเรีย

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ทะเลสาบวิกตอเรีย (อังกฤษ: Lake Victoria) เป็นหนึ่งในกลุ่มทะเลสาบใหญ่แอฟริกา (African Great Lakes) ที่มีพื้นที่ผิวประมาณ 59,947 ตารางกิโลเมตร (23,146 ตารางไมล์)[6][7] ทะเลสาบนี้มีขนาดตามพื้นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นทะเลสาบเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก[8] และยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกในแง่พื้นที่ เป็นรองเพียงทะเลสาบสุพีเรียในทวีปอเมริกาเหนือ[9] ส่วนในแง่ปริมาตร ทะเลสาบวิกตอเรียเป็นทะเลสาบภาคพื้นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยบรรจุน้ำประมาณ 2,424 ลูกบาศก์กิโลเมตร (1.965 × 109 เอเคอร์·ฟุต)[7][10] มีความลึกเฉลี่ย 40 เมตร (130 ฟุต) และจุดลึกสุดอยู่ที่ 80–84 เมตร (262–276 ฟุต)[7][10].[11] บริเวณลุ่มน้ำของทะเลสาบกินพื้นที่ 169,858 ตารางกิโลเมตร (65,583 ตารางเมตร)[12] ทะเลสาบนี้มีชายฝั่งยาว 7,142 กิโลเมตร (4,438 ไมล์) เมื่อคำนวณด้วยมาตราส่วน 1:25,000[13] ซึ่งรวมชายฝั่งของหมู่เกาะที่ยาวร้อยละ 3.7 ของความยาวทั้งหมด[14]

น่านน้ำของทะเลสาบอยู่ในพื้นที่สามประเทศ ได้แก่ เคนยาซึ่งครอบครองน่านน้ำร้อยละ 6 (4,100 ตารางกิโลเมตร / 1,600 ตารางไมล์) ยูกานดาซึ่งครอบครองน่านน้ำร้อยละ 45 (31,000 ตารางกิโลเมตร / 12,000 ตารางไมล์) และแทนซาเนียซึ่งครอบครองน่านน้ำร้อยละ 49 (33,700 ตารางกิโลเมตร / 13,000 ตารางไมล์)[15]

ถึงแม้ว่าทะเลสาบนี้มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ (Dholuo: Nam Lolwe; Luganda: 'Nnalubaale; คินยาเรอวานดา: Nyanza; และ Ukerewe)[16][17] แต่ก็ได้รับการตั้งชื่อใหม่ตามพระนามของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียโดยจอห์น แฮนนิง สปีก (John Hanning Speke) นักสำรวจชาวบริติชคนแรกที่จดบันทึกถึงทะเลสาบขณะเดินทางสำรวจร่วมกับริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตันใน ค.ศ. 1858[18][19] ทะเลสาบนี้เป็นที่อยู่ของปลาหลายชนิดที่ไม่พบในบริเวณอื่นโดยเฉพาะวงศ์ปลาหมอสี แต่ปลาสายพันธุ์รุกรานเช่นปลากะพงแม่น้ำไนล์ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นหลายชนิดสูญพันธุ์