ทิน มอง จี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

นายแพทย์ทิน มอง จี (တင္ မောင် ကြည် ทิน หม่อง จี) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2488 เป็นนายแพทย์ หลังเกษียณอายุได้ทำงานด้านวิชาการทางสังคมศาสตร์ และได้เขียนบทความสั้นๆ เรื่องการสำรวจสถูปที่สุสานลินซิน-กอง เรื่อง “A Thai King’s Tomb” และนำไปรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือ “The various facets of Myanmar” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถูปของเจ้าฟ้าอุทุมพรอดีตกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปยังพม่าหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

ทิน มอง จี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2488 เป็นคนสายเลือดสืบมาจากกลุ่มชาวโขนละครจากราชสำนักอยุธยาถูกกวาดต้อนไปยังพม่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และบรรพบุรุษของท่านก็ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลจากกำแพงพระราชวังมัณฑะเลย์ ทิน มอง จี ได้ดำรงตำแหน่งอดีตผู้ช่วยศัลยแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและผู้ช่วยศาสตราจารย์สรีรวิทยาและชีวเคมีจาก พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534[1] ท่านเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2534 และทำอาชีพนักเขียนอิสระ

ต่อมาด้วยความที่ท่านได้สนใจเรื่องราวของชาวโยเดียในพม่า ท่านได้จัดทำการค้นคว้าศึกษาเรื่องการสำรวจสถูปที่สุสานลินซิน-กอง หรือสถูปของเจ้าฟ้าอุทุมพร ชื่อเรื่องว่า “A Thai King’s Tomb” ซึ่งท่านได้นำไปรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือ “The various facets of Myanmar”