วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/กันยายน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

1 กันยายน: วันรัฐธรรมนูญในสโลวาเกีย; วันเอกราชในอุซเบกิสถาน (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 31 สิงหาคม1 กันยายน – 2 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

2 กันยายน: วันประกาศเอกราชในเวียดนาม (พ.ศ. 2488), วันชัยเหนือญี่ปุ่นในสหรัฐ

ดูเพิ่ม: 1 กันยายน2 กันยายน3 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

3 กันยายน: วันประกาศเอกราชในกาตาร์ (พ.ศ. 2514); วันธงในออสเตรเลีย; วันกองทัพในไต้หวัน

ดูเพิ่ม: 2 กันยายน3 กันยายน4 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

4 กันยายน: วันคนเข้าเมืองในอาร์เจนตินา

ดูเพิ่ม: 3 กันยายน4 กันยายน5 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

5 กันยายน: วันครูในอินเดีย

ดูเพิ่ม: 4 กันยายน5 กันยายน6 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

6 กันยายน: วันประกาศเอกราชในเอสวาตีนี; วันป้องกันประเทศในปากีสถาน; วันรวมชาติในบัลแกเรีย

ดูเพิ่ม: 5 กันยายน6 กันยายน7 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

7 กันยายน: วันประกาศเอกราชในบราซิล (พ.ศ. 2365)

ดูเพิ่ม: 6 กันยายน7 กันยายน8 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

8 กันยายน: วันประกาศเอกราชในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย (พ.ศ. 2534); วันการรู้หนังสือสากล

ดูเพิ่ม: 7 กันยายน8 กันยายน9 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

9 กันยายน: วันสาธารณรัฐในเกาหลีเหนือ (พ.ศ. 2491), วันเอกราชในทาจิกิสถาน (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 8 กันยายน9 กันยายน10 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

10 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 9 กันยายน10 กันยายน11 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

11 กันยายน: วันรักประเทศชาติในสหรัฐ

ดูเพิ่ม: 10 กันยายน11 กันยายน12 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

12 กันยายน: วันชาติในกาบูเวร์ดี

ดูเพิ่ม: 11 กันยายน12 กันยายน13 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

13 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 12 กันยายน13 กันยายน14 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

14 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 13 กันยายน14 กันยายน15 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

15 กันยายน: วันประกาศเอกราชในคอสตาริกา, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัสและนิการากัว (พ.ศ. 2364); วันประชาธิปไตยสากล

ดูเพิ่ม: 14 กันยายน15 กันยายน16 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

16 กันยายน: วันเอกราชในเม็กซิโก (พ.ศ. 2353) และปาปัวนิวกินี (พ.ศ. 2518); วันมาเลเซีย

ดูเพิ่ม: 15 กันยายน16 กันยายน17 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

17 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 16 กันยายน17 กันยายน18 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

18 กันยายน: วันเอกราชในชิลี (พ.ศ. 2353)

ดูเพิ่ม: 17 กันยายน18 กันยายน19 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

19 กันยายน: วันเอกราชในเซนต์คิตส์และเนวิส (พ.ศ. 2526)

ดูเพิ่ม: 18 กันยายน19 กันยายน20 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

20 กันยายน: วันเยาวชนแห่งชาติในไทย

ดูเพิ่ม: 19 กันยายน20 กันยายน21 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

21 กันยายน: วันสันติภาพสากล, วันประกาศเอกราชในมอลตา (พ.ศ. 2507), เบลีซ (พ.ศ. 2524) และอาร์มีเนีย (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 20 กันยายน21 กันยายน22 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

22 กันยายน: วันเอกราชในบัลแกเรีย (พ.ศ. 2451) และมาลี (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 21 กันยายน22 กันยายน23 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

23 กันยายน: ศารทวิษุวัตในซีกโลกเหนือ; วันชาติในซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2475)

ดูเพิ่ม: 22 กันยายน23 กันยายน24 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

24 กันยายน: วันเอกราชในกินี-บิสเซา (พ.ศ. 2516); วันสาธารณรัฐในตรินิแดดและโตเบโก (พ.ศ. 2519); วันมหิดล

ดูเพิ่ม: 23 กันยายน24 กันยายน25 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

25 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 24 กันยายน25 กันยายน26 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

26 กันยายน: วันภาษายุโรป

ดูเพิ่ม: 25 กันยายน26 กันยายน27 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

27 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 26 กันยายน27 กันยายน28 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

28 กันยายน: วันพระราชทานธงชาติไทย; วันครูในไต้หวัน

ดูเพิ่ม: 27 กันยายน28 กันยายน29 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

29 กันยายน:

ดูเพิ่ม: 28 กันยายน29 กันยายน30 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

30 กันยายน: วันประกาศเอกราชในบอตสวานา (พ.ศ. 2509)

ดูเพิ่ม: 29 กันยายน30 กันยายน1 ตุลาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

Kanto-daishinsai.jpg
รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น มาโมรุ ชิเงมิตสุ ลงนามในตราสารยอมจำนน
รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น มาโมรุ ชิเงมิตสุ ลงนามในตราสารยอมจำนน
Gregorythegreat.jpg
Colorpictureofgeorgeastman.jpg
Voyager.jpg
Detail from a map of Ortelius - Magellan's ship Victoria.png
"Benjamin".jpg
รูปปั้นเดวิดของมีเกลันเจโล
รูปปั้นเดวิดของมีเกลันเจโล
อนุสาวรีย์อาร์มินิอัสรำลึกถึงชัยในยุทธการป่าตอยโตบูร์ก
อนุสาวรีย์อาร์มินิอัสรำลึกถึงชัยในยุทธการป่าตอยโตบูร์ก
ยุทธการที่ทะเลสาบอีรี
ยุทธการที่ทะเลสาบอีรี
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ขณะถูกเครื่องบินลำที่สองพุ่งชน
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ขณะถูกเครื่องบินลำที่สองพุ่งชน
Bitwa pod Wiedniem Brandt.jpg
Key-Francis-Scott-LOC.jpg
President Roosevelt - Pach Bros.tif
Battle of Inchon.png
Prince James Francis Edward Stuart by Alexis Simon Belle.jpg
Enterprise free flight.jpg
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
Thaksin DOD 20050915.jpg
Batalla del río Almá, por Richard Caton Woodville.jpg
นิวเคลียสของดาวหางโบร์เรลลี
นิวเคลียสของดาวหางโบร์เรลลี
Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg
Neptune.jpg
Barcelona 309.JPG
หุบเขาโยเซมิตี
หุบเขาโยเซมิตี
Ac.parthenon5.jpg
Aung San Suu Kyi.jpg
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
สำนักงานใหญ่ของเซิร์น
สำนักงานใหญ่ของเซิร์น
James Dean in East of Eden trailer 2.jpg