วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/พฤศจิกายน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

1 พฤศจิกายน: วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย; วันชาติในอัลจีเรีย; วันเอกราชในแอนติกาและบาร์บูดา (พ.ศ. 2524)

ดูเพิ่ม: 31 ตุลาคม1 พฤศจิกายน2 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

2 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 1 พฤศจิกายน2 พฤศจิกายน3 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

3 พฤศจิกายน: วันเอกราชในปานามา (พ.ศ. 2446), ดอมินีกา (พ.ศ. 2521) และสหพันธรัฐไมโครนีเซีย (พ.ศ. 2529); วันวัฒนธรรมในญี่ปุ่น

ดูเพิ่ม: 2 พฤศจิกายน3 พฤศจิกายน4 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

4 พฤศจิกายน: วันธงชาติในปานามา

ดูเพิ่ม: 3 พฤศจิกายน4 พฤศจิกายน5 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

5 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 4 พฤศจิกายน5 พฤศจิกายน6 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

6 พฤศจิกายน: วันรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐโดมินิกัน (พ.ศ. 2387) และทาจิกิสถาน (พ.ศ. 2537)

ดูเพิ่ม: 5 พฤศจิกายน6 พฤศจิกายน7 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

7 พฤศจิกายน: วันการปฏิวัติเดือนตุลาคมในเบลารุส และอีกหลายภูมิภาคในอดีตสหภาพโซเวียต

ดูเพิ่ม: 6 พฤศจิกายน7 พฤศจิกายน8 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

8 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 5 พฤศจิกายน8 พฤศจิกายน9 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

9 พฤศจิกายน: วันเอกราชในกัมพูชา (พ.ศ. 2496); วันมูฮัมมัด อิกบาลในปากีสถาน; วันนักประดิษฐ์ในเยอรมนี ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์

ดูเพิ่ม: 8 พฤศจิกายน9 พฤศจิกายน10 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

10 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 9 พฤศจิกายน10 พฤศจิกายน11 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

11 พฤศจิกายน: วันประกาศเอกราชในโปแลนด์ (พ.ศ. 2461) และแองโกลา (พ.ศ. 2518); วันสงบศึกในทวีปยุโรป; วันทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา

ดูเพิ่ม: 10 พฤศจิกายน11 พฤศจิกายน12 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

12 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 11 พฤศจิกายน12 พฤศจิกายน13 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

13 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 12 พฤศจิกายน13 พฤศจิกายน14 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

14 พฤศจิกายน: วันเบาหวานโลก; วันเด็กในอินเดีย

ดูเพิ่ม: 13 พฤศจิกายน14 พฤศจิกายน15 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

15 พฤศจิกายน: วันสาธารณรัฐในบราซิล (พ.ศ. 2432); ชิจิโงซังในญี่ปุ่น

ดูเพิ่ม: 14 พฤศจิกายน15 พฤศจิกายน16 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

16 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 15 พฤศจิกายน16 พฤศจิกายน17 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

17 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 16 พฤศจิกายน17 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

18 พฤศจิกายน: วันเอกราชในลัตเวีย (พ.ศ. 2461), วันชาติในโอมาน (พ.ศ. 2483)

ดูเพิ่ม: 17 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน19 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

19 พฤศจิกายน: วันการปลดปล่อยในมาลี; วันบุรุษสากล; วันส้วมโลก

ดูเพิ่ม: 18 พฤศจิกายน19 พฤศจิกายน20 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

20 พฤศจิกายน: วันครูในเวียดนาม; วันกองทัพเรือในไทย

ดูเพิ่ม: 19 พฤศจิกายน20 พฤศจิกายน21 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

21 พฤศจิกายน: วันกองทัพในบังคลาเทศ

ดูเพิ่ม: 20 พฤศจิกายน21 พฤศจิกายน22 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

22 พฤศจิกายน: วันเอกราชในเลบานอน (พ.ศ. 2486)

ดูเพิ่ม: 21 พฤศจิกายน22 พฤศจิกายน23 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

23 พฤศจิกายน: วันขอบคุณแรงงานในญี่ปุ่น

ดูเพิ่ม: 22 พฤศจิกายน23 พฤศจิกายน24 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

24 พฤศจิกายน: วันครูในตุรกี

ดูเพิ่ม: 23 พฤศจิกายน24 พฤศจิกายน25 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

25 พฤศจิกายน: วันชาติในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (พ.ศ. 2486), วันเอกราชในซูรินาม (พ.ศ. 2518); วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดูเพิ่ม: 24 พฤศจิกายน25 พฤศจิกายน26 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

26 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 25 พฤศจิกายน26 พฤศจิกายน27 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

27 พฤศจิกายน:

ดูเพิ่ม: 26 พฤศจิกายน27 พฤศจิกายน28 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

28 พฤศจิกายน: วันเอกราชในแอลเบเนีย (พ.ศ. 2455) และมอริเตเนีย (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 27 พฤศจิกายน28 พฤศจิกายน29 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

29 พฤศจิกายน: วันประกาศอิสรภาพในแอลเบเนีย

ดูเพิ่ม: 28 พฤศจิกายน29 พฤศจิกายน30 พฤศจิกายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

30 พฤศจิกายน: วันเอกราชในบาร์เบโดส (พ.ศ. 2509); วันโบนีฟาซีโอในฟิลิปปินส์; วันเมืองเพื่อชีวิต

ดูเพิ่ม: 29 พฤศจิกายน30 พฤศจิกายน1 ธันวาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

ภาพส่วนหนึ่งบนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน
ภาพส่วนหนึ่งบนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน
สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
Laika.jpg
Camillo Benso di Cavour 1864 by Francesco Hayez 041.jpg
กาย ฟอกส์
กาย ฟอกส์
Reconstructed Rova Antananarivo Madagascar.jpg
สะพานทาโคมาแนโรส์ขณะถล่ม
สะพานทาโคมาแนโรส์ขณะถล่ม
ภาพเอกซ์เรย์มือของอัลเฟรด ฟอน คอลลีเคอร์
ภาพเอกซ์เรย์มือของอัลเฟรด ฟอน คอลลีเคอร์
Magnolias Waterfront Residences Iconsiam.jpg
HopeDiamondwithLighting2 (cropped).JPG
Gottfried Wilhelm von Leibniz.jpg
Bundesarchiv Bild 183-R15068, Leo Dawidowitsch Trotzki.jpg
Rabindranath Tagore in 1909.jpg
Mariner09.jpg
ตรากึ่งทางการของสันนิบาตชาติ
ตรากึ่งทางการของสันนิบาตชาติ
เจดวิกาแห่งโปแลนด์
เจดวิกาแห่งโปแลนด์
ทะไลลามะที่ 14
ทะไลลามะที่ 14
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์
CristobalColon.jpg
Zarya from STS-88.jpg
Luftschiff Montgolfier.jpg
ภาพถ่ายวินาทีที่จอห์น เอฟ. เคนเนดีถูกยิงที่ศีรษะ
ภาพถ่ายวินาทีที่จอห์น เอฟ. เคนเนดีถูกยิงที่ศีรษะ
Eduard shevardnadze.jpg
Charles Darwin by Julia Margaret Cameron.jpg
Yukio Mishima.jpg
ตุตันคามุน
ตุตันคามุน
AlfredNobel adjusted.jpg
Retrato de Hernando de Magallanes.jpg
หีบเพลงของเอดิสัน
หีบเพลงของเอดิสัน
อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ
อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ