วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/มิถุนายน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

1 มิถุนายน: วันเด็กสากล

ดูเพิ่ม: 31 พฤษภาคม1 มิถุนายน2 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

2 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 1 มิถุนายน2 มิถุนายน3 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

3 มิถุนายน: วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ดูเพิ่ม: 2 มิถุนายน3 มิถุนายน4 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

4 มิถุนายน: วันเอกราชในตองงา (พ.ศ. 2513)

ดูเพิ่ม: 3 มิถุนายน4 มิถุนายน5 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

5 มิถุนายน: วันสิ่งแวดล้อมโลก; วันพ่อและวันรัฐธรรมนูญในเดนมาร์ก

ดูเพิ่ม: 4 มิถุนายน5 มิถุนายน6 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

6 มิถุนายน: วันชาติสวีเดน; วันควีนส์แลนด์ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ดูเพิ่ม: 5 มิถุนายน6 มิถุนายน7 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

7 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 6 มิถุนายน7 มิถุนายน8 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

8 มิถุนายน: วันมหาสมุทรโลก

ดูเพิ่ม: 7 มิถุนายน8 มิถุนายน9 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

9 มิถุนายน: วันอานันทมหิดล

ดูเพิ่ม: 8 มิถุนายน9 มิถุนายน10 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

10 มิถุนายน: วันโปรตุเกส

ดูเพิ่ม: 9 มิถุนายน10 มิถุนายน11 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

11 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 10 มิถุนายน11 มิถุนายน12 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

12 มิถุนายน: วันประกาศเอกราชในฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2441); วันรัสเซียในประเทศรัสเซีย (พ.ศ. 2533); วันวาเลนไทน์ในบราซิล

ดูเพิ่ม: 11 มิถุนายน12 มิถุนายน13 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

13 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 12 มิถุนายน13 มิถุนายน14 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

14 มิถุนายน: วันปลดปล่อยในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (พ.ศ. 2525); วันธงในสหรัฐ

ดูเพิ่ม: 13 มิถุนายน14 มิถุนายน15 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

15 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 14 มิถุนายน15 มิถุนายน16 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

16 มิถุนายน: วันเยาวชนในแอฟริกาใต้

ดูเพิ่ม: 15 มิถุนายน16 มิถุนายน17 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

17 มิถุนายน: วันชาติไอซ์แลนด์ (พ.ศ. 2487)

ดูเพิ่ม: 16 มิถุนายน17 มิถุนายน18 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

18 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 17 มิถุนายน18 มิถุนายน19 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

19 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 18 มิถุนายน19 มิถุนายน20 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

20 มิถุนายน: วันผู้ลี้ภัยโลก; วันธงในอาร์เจนตินา

ดูเพิ่ม: 19 มิถุนายน20 มิถุนายน21 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

21 มิถุนายน: วันดนตรีโลก

ดูเพิ่ม: 20 มิถุนายน21 มิถุนายน22 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

22 มิถุนายน: วันครูในเอลซัลวาดอร์

ดูเพิ่ม: 21 มิถุนายน22 มิถุนายน23 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

23 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 22 มิถุนายน23 มิถุนายน24 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

24 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 23 มิถุนายน24 มิถุนายน25 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

25 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 24 มิถุนายน25 มิถุนายน26 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

26 มิถุนายน: วันต่อต้านยาเสพติดโลก; วันธงในโรมาเนีย; วันสุนทรภู่ในไทย

ดูเพิ่ม: 25 มิถุนายน26 มิถุนายน27 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

27 มิถุนายน: วันทหารผ่านศึกในสหราชอาณาจักร

ดูเพิ่ม: 26 มิถุนายน27 มิถุนายน28 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

28 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 27 มิถุนายน28 มิถุนายน29 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

29 มิถุนายน:

ดูเพิ่ม: 28 มิถุนายน29 มิถุนายน30 มิถุนายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

30 มิถุนายน: วันเอกราชในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 29 มิถุนายน30 มิถุนายน1 กรกฎาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

Prince Impérial, 1878, Londres, BNF Gallica.jpg
พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร คู่กับเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ
พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร คู่กับเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ
Wallis Simpson -1936.JPG
Tokugawa Ieyasu2.JPG
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 7 แห่งเดนมาร์กทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญ
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 7 แห่งเดนมาร์กทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญ
การยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี
การยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี
การล้อมเยรูซาเลม ค.ศ. 1099
การล้อมเยรูซาเลม ค.ศ. 1099
GeoreOrwell.jpg
Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
2002-oxbridge-boat-race.jpg
Thích Quảng Đức self-immolation.jpg
ประธานาธิบดีสหรัฐ โรนัลด์ เรแกน กล่าวสุนทรพจน์หน้าประตูบรันเดินบวร์ค ใกล้กำแพงเบอร์ลิน
ประธานาธิบดีสหรัฐ โรนัลด์ เรแกน กล่าวสุนทรพจน์หน้าประตูบรันเดินบวร์ค ใกล้กำแพงเบอร์ลิน
PPlaqueLarge.png
Index Librorum Prohibitorum 1.jpg
Pinatubo91eruption clark air base.jpg
Alfred Hitchcock NYWTSm.jpg
20191204 Taj Mahal, Agra 0702 6568.jpg
ทหารม้าบุกประชิด ยุทธการที่วอเตอร์ลู
ทหารม้าบุกประชิด ยุทธการที่วอเตอร์ลู
RUEDA DE PRENSA CONJUNTA ENTRE CANCILLER RICARDO PATIÑO Y JULIAN ASSANGE - 14953880621.jpg
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียในฉลองพระองค์ราชาภิเษก
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียในฉลองพระองค์ราชาภิเษก
Phraya Pahol.jpg
พระสาทิสลักษณ์พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร
พระสาทิสลักษณ์พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร
Baron Pierre de Coubertin.jpg
เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม
เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม
G a custer.jpg
JFK speech Ich bin ein berliner 1.jpg
หอควบคุมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
หอควบคุมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
Adolphe Sax 4a.jpg
Mir on 12 June 1998edit1.jpg
ต้นไม้ล้มระเนระนาดจากเหตุการณ์การระเบิดที่ทุงกุสกา ถ่ายระหว่างการสำรวจในปี ค.ศ. 1927; 19 ปีหลังเกิดเหตุการณ์
ต้นไม้ล้มระเนระนาดจากเหตุการณ์การระเบิดที่ทุงกุสกา ถ่ายระหว่างการสำรวจในปี ค.ศ. 1927; 19 ปีหลังเกิดเหตุการณ์