วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/สิงหาคม

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

1 สิงหาคม: วันชาติในสวิตเซอร์แลนด์

ดูเพิ่ม: 31 กรกฎาคม1 สิงหาคม2 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

2 สิงหาคม:

ดูเพิ่ม: 1 สิงหาคม2 สิงหาคม3 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

3 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในไนเจอร์ (พ.ศ. 2503); วันธงในเวเนซุเอลา

ดูเพิ่ม: 2 สิงหาคม3 สิงหาคม4 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

4 สิงหาคม: วันรัฐธรรมนูญในหมู่เกาะคุก (พ.ศ. 2508)

ดูเพิ่ม: 3 สิงหาคม4 สิงหาคม5 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

5 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในบูร์กินาฟาโซ (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 4 สิงหาคม5 สิงหาคม6 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

6 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในจาเมกา (พ.ศ. 2505) และโบลิเวีย (พ.ศ. 2368)

ดูเพิ่ม: 5 สิงหาคม6 สิงหาคม7 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

7 สิงหาคม: วันเอกราชในโกตดิวัวร์ (พ.ศ. 2503); วันรพีในไทย

ดูเพิ่ม: 6 สิงหาคม7 สิงหาคม8 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

8 สิงหาคม: วันพ่อในไต้หวัน

ดูเพิ่ม: 7 สิงหาคม8 สิงหาคม9 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

9 สิงหาคม: วันชาติในสิงคโปร์ (พ.ศ. 2508); วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

ดูเพิ่ม: 8 สิงหาคม9 สิงหาคม10 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

10 สิงหาคม: วันเอกราชในเอกวาดอร์ (พ.ศ. 2352)

ดูเพิ่ม: 9 สิงหาคม10 สิงหาคม11 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

11 สิงหาคม: วันเอกราชในชาด (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 10 สิงหาคม11 สิงหาคม12 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

12 สิงหาคม: วันแม่แห่งชาติในไทย

ดูเพิ่ม: 11 สิงหาคม12 สิงหาคม13 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

13 สิงหาคม: วันเอกราชในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 12 สิงหาคม13 สิงหาคม14 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

14 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในปากีสถาน (พ.ศ. 2490)

ดูเพิ่ม: 13 สิงหาคม14 สิงหาคม15 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

15 สิงหาคม: วันเอกราชในอินเดีย (พ.ศ. 2490) และคองโก (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 14 สิงหาคม15 สิงหาคม16 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

16 สิงหาคม: วันเอกราชในไซปรัส (พ.ศ. 2503); วันสันติภาพไทย; วันเด็กในปารากวัย

ดูเพิ่ม: 15 สิงหาคม16 สิงหาคม17 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

17 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2488) และกาบอง (พ.ศ. 2512)

ดูเพิ่ม: 16 สิงหาคม17 สิงหาคม18 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

18 สิงหาคม: วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในไทย

ดูเพิ่ม: 17 สิงหาคม18 สิงหาคม19 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

19 สิงหาคม: วันชาติในอัฟกานิสถาน (พ.ศ. 2462)

ดูเพิ่ม: 18 สิงหาคม19 สิงหาคม20 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

20 สิงหาคม: วันนักบุญสตีเฟนในฮังการี

ดูเพิ่ม: 19 สิงหาคม20 สิงหาคม21 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

21 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชใน ลัตเวีย (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 20 สิงหาคม21 สิงหาคม22 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

22 สิงหาคม:

ดูเพิ่ม: 21 สิงหาคม22 สิงหาคม23 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

23 สิงหาคม: วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล

ดูเพิ่ม: 22 สิงหาคม23 สิงหาคม24 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

24 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในยูเครน

ดูเพิ่ม: 23 สิงหาคม24 สิงหาคม25 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

25 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในอุรุกวัย

ดูเพิ่ม: 24 สิงหาคม25 สิงหาคม26 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

26 สิงหาคม:

ดูเพิ่ม: 25 สิงหาคม26 สิงหาคม27 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

27 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในมอลโดวา (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 26 สิงหาคม27 สิงหาคม28 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

28 สิงหาคม:

ดูเพิ่ม: 27 สิงหาคม28 สิงหาคม29 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

29 สิงหาคม:

ดูเพิ่ม: 28 สิงหาคม29 สิงหาคม30 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

30 สิงหาคม: วันเอกราชในตาตาร์สถาน (พ.ศ. 2533) และอาเซอร์ไบจาน (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 29 สิงหาคม30 สิงหาคม31 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

31 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในมาเลเซีย (พ.ศ. 2500) ตรินิแดดและโตเบโก (พ.ศ. 2505) และคีร์กีซสถาน (พ.ศ. 2534)

ดูเพิ่ม: 30 สิงหาคม31 สิงหาคม1 กันยายน

จดหมายเหตุรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ

Priestley color.jpg
Tower subway carriage.jpg
Mahmoud Ahmadinejad 2012.jpg
Mount Asama.JPG
Guangwudi-Image3.jpg
ชิ้นส่วนอุกกาบาต เอแอลเอช 84001
ชิ้นส่วนอุกกาบาต เอแอลเอช 84001
Peace Bridge.jpg
ASEAN Embleme.png
ธรรมนูญ เทียนเงิน.jpg
King Hussein in uniform in 1953.jpg
Quagga photo.jpg
Berlin-wall.jpg
มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ
มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ
Wow signal.jpg
Elvis Presley 1970.jpg
Animal Farm - 1st edition.jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะทูตต่างประเทศสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะทูตต่างประเทศสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
Ho Chi Minh 1946.jpg
Voyager.jpg
Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg
Jean Henri Dunant.jpg
ภาพถ่ายของโลกภาพแรก ถ่ายโดยลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 ขณะโคจรอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์
ภาพถ่ายของโลกภาพแรก ถ่ายโดยลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 ขณะโคจรอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์
NH-Pluto-color-NewHorizons-20150713.png
Justus Sustermans - Portrait of Galileo Galilei, 1636.jpg
Krakatoa eruption lithograph.jpg
อาคารที่ถูกทำลายจากผลของสงครามอังกฤษ-แซนซิบาร์
อาคารที่ถูกทำลายจากผลของสงครามอังกฤษ-แซนซิบาร์
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ "ผมมีฝัน"
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ "ผมมีฝัน"
Hurricane Katrina August 28 2005 NASA.jpg
118348main 1333-m.jpg
ภาพการ์ตูนในนิตยสารพุก พ.ศ. 2431 เป็นภาพของแจ็กเดอะริปเปอร์ขณะกำลังเดินอยู่ในเงามืดของไวท์แชเปิล
ภาพการ์ตูนในนิตยสารพุก พ.ศ. 2431 เป็นภาพของแจ็กเดอะริปเปอร์ขณะกำลังเดินอยู่ในเงามืดของไวท์แชเปิล