วิษุวัต

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

วิษุวัต (อังกฤษ: equinox) หรือ จุดราตรีเสมอภาค[2] เป็นศัพท์ดาราศาสตร์ หมายถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ความเอียงของแกนโลกจะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ ซึ่งวันนั้นกลางวันจะเท่ากับกลางคืน

ศารทวิษุวัต (autumnal equinox) เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ. 2549 ศารทวิษุวัตเกิดตรงกับ วันที่ 23 กันยายน เวลา 4:03 น. ตามเวลากรีนิช หรือเท่ากับ 11:03 น. ตามเวลาประเทศไทย

วสันตวิษุวัต (vernal equinox) เกิดในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคมซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ. 2549 วสันตวิษุวัตเกิดขึ้นในวันที่ 20 เดือนมีนาคม เวลา 18:26 น เวลากรีนิช ซึ่งตรงกับเวลา 01:26 น. ของวันที่ 21 ในประเทศไทย

ชื่อวสันตวิษุวัตในภาษาอังกฤษบางครั้งก็เรียกว่า spring equinox หรือ March equinox ก็เรียก ในทำนองเดียวกัน ศารทวิษุวัตก็มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า fall equinox หรือ September equinox

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงดาวในวสันตวิษุวัต มองจากโลก ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตามเส้นสุริยวิถี(แดง) ซึ่งเบนจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า(ขาว)

ฤดูกาลในซีกโลกเหนือ ขวาสุด: เหมายัน

ฤดูกาลในซีกโลกใต้ ซ้ายสุด: เหมายัน

ในประเทศจีน เรียกวันวสันตวิษุวัตว่า วันชุนเฟินหรือวันชุงฮุง (春分) และมีประเพณีการตั้งไข่มากว่า 4,000 ปีแล้ว[3] ในประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้วันวสันตวิษุวัต และวันศารทวิษุวัต เป็นวันหยุดราชการ

ทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องถูกโลกในวันวิษุวัต ซึ่งเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ภาพไม่แสดงความเข้มน้อยของแสงสลัวเวลาเช้ามืดและหัวค่ำ)