สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส (รัสเซีย: Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика – ЗСФСР) เป็นสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1922-1936[1] ประกอบด้วยประเทศอาร์มีเนีย, ประเทศอาเซอร์ไบจาน และประเทศจอร์เจีย ซึ่งได้รับการแบ่งแยกออกจากรัสเซียโดยเทือกเขาคอเคซัส ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐทรานส์คอเคซัส

แผนที่ของภูมิภาคทรานส์คอเคซัสในช่วงยุคโซเวียต