สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย (จอร์เจีย: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა; รัสเซีย: Грузинская Советская Социалистическая Республика) เป็นหนึ่งใน 15 สาธารณรัฐองค์ประกอบ ของสหภาพโซเวียต ตั้งแต่สถาปนาเมื่อปี 1922 จนถึงการล่มสลายในปี 1991 ดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจียมีความใกล้เคียงกับดินแดนของจอร์เจียในปัจจุบัน เดิมที่ดินแดนจอร์เจียเคยดำรงอยู่เป็นรัฐเอกราชในเทือกเขาคอเคซัสก่อนที่จะถูกผนวกโดยจักรวรรดิรัสเซียในปี 1801 จอร์เจียเป็นเอกราชอีกครั้งในชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยจอร์เจียในปี 1918 หลังการประกาศเอกราชจอร์เจียถูกผนวกอีกครั้งโดยรัสเซียซึ่งได้เข้ายึดครองในปี 1921 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจียถูกก่อตั้งขึ้นในภายหลังแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัสตั้งแต่ปี 1922 ถึงปี 1936 แต่ก็อยู่ในฐานะสาธารณรัฐสหภาพภายใต้สหภาพโซเวียต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 1989 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจียได้ประกาศอธิปไตยเหนือกฎหมายโซเวียต สาธารณรัฐได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐจอร์เจีย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 1990 และต่อมาได้กลายเป็นเอกราชก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในวันที่ 9 เมษายน 1991 นับตั้งแต่นั้เป็นต้นมา อดีตสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตได้กลายเป็นรัฐอธิปไตยโดยสมบูรณ์

ในทางภูมิศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจียมีพรมแดนติดกับตุรกีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทะเลดำในทางตะวันตก ในสหภาพโซเวียตมีพรมแดนติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ไปทางทิศเหนือ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย ไปทางทิศใต้ และสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน ไปทางตะวันออกเฉียงใต้