สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы รัสเซีย: Азербайджанская Советская Социалистическая Республика [АзССР]) เป็นหนึ่งใน 15 สาธารณรัฐองค์ประกอบ (constituent republic) ของสหภาพโซเวียต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 1920 เมื่อโซเวียตรัสเซีย และผ่ายนิยมโซเวียตเข้ามามีอำนาจในภูมิภาคนี้ ในช่วงสองปีแรก สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศอิสระจนถึงการรวมตัวกันเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส พร้อมกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย

ในเดือนธันวาคม 1922 สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน ได้รับการอนุมัติโดยการประชุม 9th Extraordinary All-Azerbaijani Congress of Soviets ในวันที่ 14 มีนาคม 1937 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1991 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ตามคำตัดสิน № 16-XII ของสภาโซเวียตแห่งอาเซอร์ไบจาน ซึ่งอนุมัติตามกฤษฎีกาของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 1990 แม้อาเซอร์ไบจานจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตก็ตาม ก่อนที่จะประกาศเป็นเอกราชในเดือนตุลาคม 1991[1] รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานสิ้นสุดลงในปี 1995 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของอาเซอร์ไบจาน