สเตรตัส

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

สเตรตัส (อังกฤษ: stratus) เป็นเมฆสีเทาไม่มีรูปร่างแน่นอน แผ่ขยายปกคลุมทั่วท้องฟ้าและบดบังแสงอาทิตย์ ได้ชื่อมาจากภาษาละติน stratus ที่แปลว่า เป็นชั้น[1] สเตรตัสมีอักษรย่อคือ St และสัญลักษณ์ CL 6.png

สเตรตัสเป็นหนึ่งในเมฆระดับต่ำร่วมกับคิวมูโลนิมบัส คิวมูลัสและสเตรโตคิวมูลัส ก่อตัวในชั้นโทรโพสเฟียร์ที่ระดับพื้นโลกจนถึง 1,200 ฟุต (400 เมตร) เกิดจากไอน้ำในอากาศอุ่นพบกับอากาศที่เย็นกว่าบริเวณพื้นดิน ทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นก้อนเมฆ[2] สเตรตัสสามารถจำแนกเป็นเมฆย่อยได้สองชนิด ได้แก่ สเตรตัส เนบูโลซัส (stratus nebulosus) เป็นเมฆสเตรตัสที่พบได้บ่อยที่สุด ก่อให้เกิดฝนละออง แต่เป็นสัญญาณของสภาพอากาศที่เสถียร[3] และสเตรตัส แฟรกตัส (stratus fractus) เป็นเมฆที่มีลักษณะขาดวิ่นเนื่องจากแยกตัวจากเมฆสเตรตัสหลัก มักก่อตัวใต้เมฆฝน เช่น นิมโบสเตรตัสหรือคิวมูโลนิมบัส[4][5]

สเตรตัสมีลักษณะคล้ายหมอก ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศแล้วลอยต่ำในระดับต่ำ ทำให้บางครั้งถือว่าสองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์เดียวกัน แต่ต่างกันที่ระดับความสูง กล่าวคือ สเตรตัสก่อตัวเหนือระดับพื้นดินหลายร้อยเมตร ในขณะที่หมอกก่อตัวระดับเดียวกับพื้นดิน[6][7] สเตรตัสก่อให้เกิดฝนหรือหิมะตกปรอย ๆ แต่หากที่พื้นดินมีความชื้นสะสม สเตรตัสอาจกลายสภาพเป็นนิมโบสเตรตัส เมฆฝนที่ไม่ก่อให้เกิดพายุฟ้าคะนอง[8]

เมฆสเตรตัส